Oferta usług księgowych | Milton | Wrocław

Oferta

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • reprezentacja podatnika przed organami kontroli skarbowej,
  • rejestrowanie działalności gospodarczej,
  • rozliczenia właścicieli firmy z ZUS,
  • bieżące ewidencjonowanie gospodarczych operacji,
  • prowadzenie ewidencji środków wyposażenia i trwałych,
  • sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych.
 • Prowadzenie płac i kadr
  • księgowość płacowa,
  • kompleksowe rozliczanie umów o dzieło i zleceń,
  • prowadzenie dokumentacji płacowo-kadrowej,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUSem,
  • kalkulacja wynagrodzeń,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie list płac.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • rejestracja podmiotów gospodarczych,
  • otwarcie księgi rachunkowej,
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
  • opracowanie polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki oraz zakładowego planu kont,
  • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
  • sporządzanie raportów dla Zarządu,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych wymaganych przez urząd statystyczny,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych.
 • Usługi inne
  • outsourcing pracowniczy,
  • pomoc przy redagowaniu odwołań i podań,
  • odbiór dokumentów z siedziby klienta,
  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • wyprowadzenie zaległości księgowych.
 • Dodatkowe usługi

  Oprócz przedstawionej powyżej podstawowej oferty biuro Milton świadczy także dodatkowe usługi w szerokim zakresie. Należą do nich między innymi:

  • doradztwo finansowe,
  • doradztwo w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • otwieranie ksiąg rachunkowych przekształconych spółek,
  • sporządzania dokumentacji wymaganej do rejestracji, w tym sporządzanie umów spółek, wniosków do KRS, zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego, a także wiele innych,
  • szkolenia finansowe na zamówienie klienta,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu kontrolnym i sprawdzającym przed organami podatkowymi oraz innymi instytucjami państwowymi,
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników,
  • na wewnętrzne potrzeby jednostki, sporządzanie sprawozdań zarządczych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta,
  • nadzorowanie księgowości w firmie,
  • przygotowywanie dokumentacji finansowej do umów leasingu i wniosków kredytowych,
  • pełną reprezentację przed Organami Państwowymi,
  • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie analiz finansowych,
  • przeprowadzanie przekształceń firm,
  • archiwizacja dokumentów firmy oraz ich digitalizacja,
  • naliczanie odsetek umownych i ustawowych oraz sporządzanie not odsetkowych,
  • wyprowadzanie zaległości księgowych.